Hüppa kohta:


  • dikloordifenüültriklooretaan
    dichlorodiphenyltrichloroethane

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Väga püsiv sünteetiline orgaaniline halogeeniühend, universaalne putukatõrjevahend; laguneb aeglaselt, biomagnifitseerub toiduahelas, ladestub imetajate rasvkoes, põhjustab mitmesuguseid kahjustusi, on tugev mutageen.
    vt: biomagnifikatsioon