Hüppa kohta:


  • polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud
    polycyclic aromatic hydrocarbons

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Mitut benseenituuma sisaldavad suure molekulmassiga tsüklilised ained (üle 100 ühendi), mis satuvad keskkonda nt kivisöest, toornaftast, tõrvast, asfaldist, õlireostusest, neid eraldub ka kütuste ja jäätmete põlemisel. Paljud PAH-id tekitavad elusorganismides väärarenguid, mutatsioone ja vähki. PAH-ide üldise sisalduse hindamiseks kasutatakse indikaatorainena benso(a)püreeni.
    vt: benso(a)püreen