Hüppa kohta:


  • polüklooritud bifenüülid
    polychlorinated biphenyls

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Rühm tehnikas (nt transformaatorites ja kondensaatorites) kasutatavaid kõrge kuumataluvusega tsüklilisi orgaanilisi ühendeid. Keskkonda sattudes on nad püsivad, väga toksilised ja kantserogeensed ühendid. Neil on kalduvus biomagnifitseeruda toiduahelas.
    vt: biomagnifikatsioon