Hüppa kohta:


  • dioksiinid
    dioxins

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Üldnimetus polüklooritud dibenso-para-dioksiinidele (PCDD; 75 ühendit) ja polüklooritud dibensofuraanidele (PCDF; 135 ühendit), mis kuuluvad keskkonnas levinud äärmiselt mürgiste saasteainete hulka. Nad on looduses püsivad, rasvkoes kuhjuvad, inimese immuunsüsteemi kahjustavad, pahaloomulisi kasvajaid ja väärarendeid tekitavad ained.