Hüppa kohta:


  • lenduvad orgaanilised ühendid
    volatile organic compounds

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Kergesti aurustuvad orgaanilised ained, mis atmosfääri sattudes osalevad fotokeemilise sudu tekkes (näit polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud jt). Kodukeemiatoodete (värvid, liimid, lahustid jm) aurudes mõjutavad nad siseõhu kvaliteeti ja võivad sõltuvalt ühendist tekitada erinevaid terviseprobleeme. Mõned neist on mutageensed ja/või kantserogeensed.
    vt: fotokeemiline sudu