Hüppa kohta:


  • kaadmium
    cadmium

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Raskmetall, mis jõuab keskkonda nii looduslikest allikatest kui ka inimtegevuse tulemusena. Seda leidub õhus, pinnases, vees ning see võib akumuleeruda taimedes ja loomades. Kaadmium on toksiline eelkõige neerudele ja maksale ning on klassifitseeritud kantserogeenseks ühendiks.