Hüppa kohta:


  • raskmetallid
    heavy metals

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonnas püsivad ja organismidele ohtlikud metallid, mille tihedus on üle 5000 kg/m3 (arseen, elavhõbe, kaadmium, plii jt). Teaduslikult ebasobiv termin.
    vt: arseen, elavhõbe, kaadmium, plii