Hüppa kohta:


  • tolm
    dust

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Väikeste, õhus heljuda võivate tahkete osakeste kogum. Tolm võib päritolult olla nii looduslik kui tehislik. Alates teatud piirkontsentratsioonist on tolm kahjulik nii keskkonnale kui ka organismidele. Inimesel võib tolm põhjustada nt pneumokonioosi, allergiaid.