Hüppa kohta:


  • fotokeemiline sudu
    photochemical smog

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Õhus rohkesti leiduvate süsivesinike ja lämmastikoksiidide muundumisel päikesekiirguse mõjul tekkiv tervist ja keskkonda kahjustav udu, mis mh sisaldab fotokeemilisel reaktsioonil tekkinud maapinnalähedast osooni.