Hüppa kohta:


  • elsktromagnetiline kiirgus
    electromagnetic radiation

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Laetud osakeste kiiratav ja neelatav energia, mis kandub ruumis edasi lainena, milles elektri- ja magnetvälja komponendid võnguvad teineteise ja laine levimise suuna suhtes risti, olles üksteisega samas faasis. Elektromagnetlainete sageduse spektri (103 kuni 10-13 m) järgi jaotatakse elektromagnetiline kiirgus järgmiselt: raadiolained, mikrolained, infrapunakiirgus, nähtav valgus, ultraviolettkiirgus, röntgenikiirgus ja gammakiirgus.
    vt: raadiolained, mikrolained, infrapunakiirgus, nähtav valgus, ultraviolettkiirgus, röntgenikiirgus, gammakiirgus