Hüppa kohta:


  • mikrokliima
    microclimate

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Kohalikest iseärasustest tingitud väikese maa ala (linna, metsalagendiku vms) pinnalähedase õhukihi kliima; samuti mingi tehisobjekti (hoone, ruumi) meteoroloogiline režiim (õhu temperatuur, niiskus ja liikumine).
    vrd: sisekliima