Hüppa kohta:


  • tuulekülma(tunde) indeks
    wind chill index

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Mõõdik, mis arvestab külma ja tuule tugevuse koosmõju inimese organismile, st kui tugev külm tegelikult organismile toimib ja kui suur on külmakahjustuste tekke oht. Selle arvutamisel võetakse arvesse õhutemperatuuri, tuule kiirust, õhuniiskust ja inimkeha soojusbilanssi.