Hüppa kohta:


  • varutegur
    UF, uncertainty factor

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tegur, mida kasutatakse loomkatsetes saadud tulemuste (LOAEL või LOEL) ekstrapoleerimisel inimestele, et arvestada liikidevahelisi erinevusi, liigisisest varieeruvust, katseandmete usaldusväärsust jm. Aine inimesele lubatava ööpäevase annuse e ADI leidmiseks jagatakse katseloomadel saadud LOAEL või LOEL väärtus vastava varuteguriga.
    sünonüümid: turvategur, ohutustegur