Hüppa kohta:


 • LD50
  LD50

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Aine toksilisuse mõõdik suukaudse ekspositsiooni korral. See on aine annus, mis surmab pool (50%) katseorganismidest. LD50 väljendatakse tavaliselt aine massiühikuna isendi kehakaalu kilogrammi kohta (mg/kg kehakaalu kohta).
  vt: ekspositsiooni tee
  sünonüümid: 50%-line surmav annus, 50%-line letaaldoos