Hüppa kohta:


 • LC50
  LC50

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Aine toksilisuse mõõdik hingamisteedekaudse ekspositsiooni korral. See on aine kontsentratsioon sissehingatavas õhus, mis surmab pool (50%) katseorganismidest. LC50 väljendatakse tavaliselt aine massiühikuna õhu mahuühiku kohta (mg/m3).
  vt: ekspositsiooni tee
  sünonüümid: aine 50%-line surmav kontsentratsioon, 50%-line letaalkontsentratsioon