Hüppa kohta:


  • EC50
    EC50

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonna meediumis (õhus, vees jm) sisalduv aine hulk (kontsentratsioon), mille ekspositsiooni korral 50%-l isenditest (katseorganismidest) avaldub eeldatav toime.
    sünonüüm: 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon