Hüppa kohta:


  • lubatud piirkontsentratsioon
    admissible concentration limit

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Ainesisaldus keskkonna meediumis (õhus, vees, toidus jm), mille ületamisel eluaegse ekspositsiooni korral võivad tekkida tervisehäired.
    sünonüümid: lubatud piirkontsentratsioon, lubatud piirsisaldus, künnissisaldus