Hüppa kohta:


  • biokontsentratsioonitegur
    bioconcentration factor

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tegur, mis iseloomustab aine kuhjumist keskkonnast organismi. See on aine kontsentratsioonide suhe organismis ja seda ümbritsevas keskkonnas (nt vees).