Hüppa kohta:


  • riskijuhtimine
    risk management

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riskihindamisele järgnev protsess, milles, aluseks võttes riskihindamise tulemused, arvestades poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid ning kaasates huvitatud osalisi, kaalutakse alternatiivseid võimalusi, mida riski tõrjumiseks ja ohjeldamiseks ette võtta, tehakse vastavad otsused ning viiakse need ellu. Riskijuhtimisel on kolm etappi: riski kaalumine, riski ohjamine ja riski seire.