Hüppa kohta:


  • riski iseloomustamine
    risk characterisation

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riskihindamise kokkuvõttev etapp, milles iseloomustatakse ja hinnatakse kvantitatiivselt sihtrühma kahjulike tervisemõjude esinemise tõenäosust ja nende raskusastet teadaoleva ekspositsiooni korral.