Hüppa kohta:


  • ohu hindamine
    hazarad assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tuvastatud ohu võimalike tervisemõjude kokkuvõtlik süsteemne kirjeldamine ja nende esinemissageduse ning raskusastme kvantitatiivne hindamine teaduspõhiste andmete alusel (epidemioloogilised ja/või toksikoloogilised uuringud, sh annus-vastus ja annus-toime seosed).
    sünonüüm: ohu iseloomustamine