Hüppa kohta:


  • ohu tuvastamine
    hazard identification

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonda ja inimese tervist kahjustada võivate tegurite, tegevuste, nähtuste ja sündmuste väljaselgitamine, nende allikate, omaduste, keskkonnas käitumise, ekspositsioonivõimaluste, võimalike sihtrühmade ja tekkida võivate tervisehäirete kirjeldamine.
    sünonüüm: ohu määratlemine