Hüppa kohta:


  • riskianalüüs
    risk analysis

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Terviklik süsteemne ja struktureeritud uurimistöö terviseriskist, mis hõlmab riskihindamist, riskijuhtimist ja riski-teavitamist (kommunikeerimist).
    vt: riskianalüüsi skeem sõnastiku lisas