Hüppa kohta:


  • riskitegur
    risk factor

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tegur, mille ekspositsioon suurendab ebasoovitava tulemi (nt haiguse) esinemise tõenäosust.
    vt: ekspositsioon