Hüppa kohta:


  • ekspositsiooni hindamine
    exposure assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Rahvastiku riskitegurile eksponeerituse koondkirjeldus (hinnang), mis on kolmas etapp terviseriski hindamises. Eesmärgiks on kvantitatiivselt määrata möödunud, praegune ja tulevane sihtrühmade ekspositsioon nendele teguritele, mis võivad kahjustada tervist. See sisaldab sihtrühmade määramist, riskitegurite ekspositsiooni meediumide ja teede selgitamist, eksponeeritute arvu kindlakstegemist, ekspositsiooni taseme, kestuse ja sageduse määramist, ekspositsioonist saadud annuse kvantitatiivset hindamist.
    vt: ekspositsiooni meedium, ekspositsiooni tee, ekspositsiooni tase