Hüppa kohta:


  • ekspositsiooni piirtase
    exposure limit

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Standardite või reglementidega kehtestatud ekspositsiooni tase, mis ei kahjusta tervist. See põhineb toksikoloogilistel või epidemioloogilistel uuringutel ning arvestab varutegurit.
    vt: varutegur