Hüppa kohta:


  • ekspositsiooni tase
    exposure level

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Erinevate riskitegurite ekspositsiooni suurus üldmõistena. Siia kuulub nt keemilise aine või mikroorganismide sisaldus/kontsentratsioon; müra või vibratsiooni intensiivsus; kiirguse tase vms ekspositsiooni meediumis isendiga kokkupuutumise kohas.