Hüppa kohta:


  • ekspositsiooni tee
    exposure route

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riskiteguri organismi sisenemise tee/viis. Eristatakse hingamisteede-, suu- (seedekulgla-), naha- ja platsentakaudset ekspositsiooni.
    vrd: ekspositsiooni meedium