Hüppa kohta:


  • tervisekaitse
    health protection

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimese tervisele ohutu elukeskkonna tagamisele ning elukeskkonnaga seonduvate tervisehäirete ja haiguste vältimisele suunatud tegevus.