Hüppa kohta:


  • keskkonnatervishoid
    environmental health

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid, Üldmõisted

    Teadus, mis uurib keskkonnategurite mõju inimese tervisele ja heaolule; hõlmab inimese tervise ja elukvaliteedi neid aspekte, mida määravad keskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, sotsiaalsed ja psühhosotsiaalsed tegurid. Keskkonnatervishoid käsitleb praeguse ja tulevaste põlvkondade tervisele ebasoodsalt mõjuda võivate keskkonnategurite hindamise, parendamise ning vältimise teooriat ja praktikat (WHO, 1993).
    sünonüüm:keskkonnalähtene tervis(hoid)