Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtene terviserisk
    environmental health risk

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonnategurite ekspositsioonist põhjustatud risk inimese tervisele ja heaolule; nt liigne kokkupuude teatud keemiliste ainetega õhu, vee või toidu kaudu, aga ka kokkupuude kiirguste ja tõvestavate mikroobidega.