Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtese tervisemõju hindamine
    environmental health impact assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonnas toimuva või kavandatava tegevuse või selle alternatiivide poolt inimese tervisele ja heaolule avaldatava võimaliku mõju hindamine epidemioloogilistest ja/või toksikoloogilistest uuringutest lähtudes. Eesmärgiks on varustada otsustaja(d) vastava teabega kõigi tegevusvariantide tervisemõjude kohta ning soovitada optimaalne lahendus.