Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtene tervisemõju
    environmental health impact

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonnas toimuva või kavandatava tegevuse poolt inimeste tervisele ja/või heaolule avalduv (võimalik) mõju.