Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtesed tervisemõjurid
    environmental health determinants

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja sotsiaalsed tegurid, mille ekspositsioon mõjutab või võib mõjutada inimese või tema järglaste tervist.