Hüppa kohta:


  • valglinnastumine
    urban sprawl

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Linna kasvamine hõreda asustustihedusega struktuurina, mis hõivab linna ümbritsevaid põllumajandusmaid ja loodusmaastikke.