Hüppa kohta:


  • kasvuhoonegaasid
    greenhouse gases

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Infrapunast e soojuskiirgust neelavad ja seega kasvuhoonenähtust põhjustavad atmosfäärigaasid: süsinikdioksiid, metaan, dilämmastikoksiidid, osoon, klorofluorosüsinikud, veeaur jt. Tekivad peamiselt fossiilkütuste põletamisel, elektri- ja soojusenergia tootmisel, transpordis, energiamahukas tööstuses, prügilates jm. Põhjustavad üleilmset soojenemist, kuna takistavad Maalt peegelduva soojuskiirguse hajumist.
    vt: kasvuhoonenähtus, üleilmne soojenemine