Hüppa kohta:


  • keskkonnarisk
    environmental risk

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tõenäosus põhjustada soovimatuid ja kahjulikke muutusi keskkonnas (nt kliima soojenemine, elurikkuse vähenemine, õhu ja vee reostumine vms). Kitsamas tähenduses on keskkonnarisk kahjustuse, vigastuse, haiguse või surma tõenäosus inimese kavandatud ja korraldatava keskkonnaga seotud tegevuse tagajärjel.