Hüppa kohta:


  • keskkonnamõju hindamine
    environmental impact assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle mõju vältimise või leevendamise võimaluste analüüsimine ning sobivaima lahenduse valik.
    vt: keskkonnamõju