Hüppa kohta:


  • keskkonnamõju
    environmental impact

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.