Hüppa kohta:


  • keskkonnahäiring
    environmental disturbance

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimtegevusega kaasnev negatiivne keskkonnamõju, sh keskkonna kaudu toimiv mõju inimese tervisele, heaolule ja varale. Kitsamas tähenduses on see elukvaliteedi halvenemine tolmu, suitsu, müra, haisu, prahi, prügi või muu tõttu keskkonnas, mis ei ületa lubatud piirtaset või mis on reglementeerimata.