Hüppa kohta:


 • kestlik areng
  sustaiable development

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Sihipäraselt suunatud areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja keskkonna taluvusvõimega ning elurikkust säilitades. Kestlik areng taotleb tasakaalu inimesi rahuldava elukeskkonna ja majanduse arengu vahel ning täisväärtusliku ühiskonnaelu jätkumist praegustele ja järeltulevatele põlvedele.
  vt: keskkonna taluvusvõime, elurikkus
  sünonüümid: jätkusuutlik areng, säästev areng