Hüppa kohta:


 • keskkond
  environment

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid, Üldmõisted

  Kogum elus ja eluta looduse tegureid, mis mõjutavad organisme (sh inimest), mis selles eksisteerivad. Tinglikult jagatakse keskkond looduslikuks ja ehituslikuks e tehiskeskkonnaks, aineliseks e füüsiliseks ja sotsiaalseks keskkonnaks ning kontseptuaalseks ja kultuurikeskkonnaks.
  vrd: elukeskkond
  sünonüüm: meedium