Hüppa kohta:


  • elulemusanalüüs
    survival analysis

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Statistilised analüüsimeetodid, mida kasutatakse elulemusfunktsiooni hindamiseks ning järelduste tegemiseks ravi, prognostiliste tegurite, ekspositsioonide jt tegurite mõju kohta elulemusfunktsioonile. Näiteks Kaplani-Meieri hinnang, võrdelise riski mudel, elutabeli meetod. Sünonüüm: elukestusanalüüs.
    vt: elulemusfunktsioon