Hüppa kohta:


  • haigestumus
    morbidity

    Valdkonnad: Epidemioloogia

    Kasutatakse vaid üldmõistena kirjeldamaks haigusjuhtude esinemist mingis rahvastikus või rahvastikurühmas.