Hüppa kohta:


 • ekspositsioon
  exposure

  Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia, Keskkonnatervishoid

  1. Tegur, mille võimalikku seost tulemiga soovitakse hinnata. Nt isikut iseloomustavad tunnused ja samuti tegurid, millega isik kokku puutub ning mis võivad omada mingit tähendust tema tervise seisukohalt.
  2. Kokkupuude haigust või muud terviseseisundit põhjustava teguriga, mille ülekandumisel või toime korral võib tekkida haigus või muu terviseseisundi
  muutus.
  3. Isendi (olendi) kokkupuude keskkonna füüsikalise, keemilise või bioloogilise teguriga viisil (naha, limaskesta kaudu), mis annab võimaluse selle absorbeerimiseks kehasse (imendumiseks verre) või kohalikuks toimimiseks kokkupuutekohas. Ekspositsioonis on olulised: teguri olemus, ekspositsiooni meedium, tase ja kestus (aeg).
  Ekspositsiooni mõõtühikuks on ekspositsioonitase x aeg (nt mg/m3/h).
  vt: ekspositsiooni meedium, ekspositsiooni tase
  sünonüümid: kokkupuude, eksponeeritus, kontakt