Pealkiri: 

Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2012-2013

Autorid: Viiklepp P
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tuberkuloos, Eesti, nakkushaigused
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Viiklepp2014.pdf2.61 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: Käesolev raamat esitab ülevaate aastatel 2012-2013 Eestis registreeritud tuberkuloosijuhtudest ja võrdleb andmeid ka eelnevate aastate statistikaga.
2012. ja 2013. aastatel jätkus Eestis tuberkuloosi esmashaigestumuse langus, olles vastavalt 17,7 ja 17,1 juhtu 100 000 inimese kohta, mis on madalaimad tuberkuloosi esmashaigestumuskordajad alates sellest ajast, kui Eestis on tuberkuloosihaigestumust registreeritud. Jätkuvalt on Eesti tuberkuloositõrje suurimateks probleemideks ravimresistentsete tuberkuloosivormide levik ja nakkuse levik haavatavate gruppide, sh HIV positiivsete seas.
Alates 1. jaanuarist 2013 eraldiseisvat tuberkuloositõrje programmi ega strateegiat enam ei ole, kuigi jätkuvad kõik senised tegevused. Tuberkuloositõrje tegevused ja teenused on integreeritud "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" IV valdkonna meetme nr 8 alla, on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 20.12.2012 korraldusega nr 527 ja neid koordineerib Tervise Arengu Instituut.