Pealkiri: 

Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: mehed, naised, demograafilised näitajad, hinnangud, hoiakud, tervislik seisund, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, toitumine, füüsiline aktiivsus, suitsetamine, alkohol, reproduktiivtervis, haigestumus
Välja antud: 2010
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2010.pdf4.05 MBAdobe PDF
Sotsiaalministeerium2010_vene keeles.pdf4.42 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Reproduktiivtervis
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

Eessõna ...........................................................................................................5
Toomas Hendrik Ilves
Teel tasakaalustatud ühiskonda: sissejuhatus ......................................................6
Raili Marling
Soolise võrdõiguslikkuse riiklike poliitikate areng 1999¿2009..................................8
Käthlin Sander
Kas Eestis on levinud võrdõiguslikkust toetavad hoiakud? ....................................13
Liina Järviste
Mehed ja naised tööelus ...................................................................................26
Märt Masso
Töö- ja pereelu ühitamine ..................................................................................40
Leeni Hansson
Muutuv perekond ja sotsiaalsed riskid ................................................................46
Mari Kalkun
Vaesus kui soolistunud nähtus .........................................................................52
Marre Karu
Naised, mehed ja pension ................................................................................62
Lauri Leppik
Paarisuhtevägivald Eestis: areng 21. sajandil ......................................................66
Kadri Soo , Sirje Otstavel
Soolised terviseerinevused Eestis ......................................................................77
Taavi Lai
Seksuaaltervis ja sugu .....................................................................................88
Kai Part
Mitmene diskrimineerimine - mõistest õigusliku raamistiku ja
õiguskaitse küsimusteni ...................................................................................97
Kristiina Albi, Mari-Liis Sepper
Inimkaubandus ja prostitutsioon - soolise ebavõrdsuse silmatorkavad ilmingud ....112
Kristiina Luht
Mida on Eestis tehtud inimkaubanduse ennetustöös ja ohvriabis ? .....................118
Kristiina Luht
Pilguheit soolisele tegelikkusele Eesti haridussüsteemis ...................................127
Tiiu Kuurme
Naised teaduses ............................................................................................132
Endla Lõhkivi
Millal naised poliitikast kaovad? .......................................................................138
Mirjam Allik
Meediamaastik, sugu ja sooline võrdõiguslikkus ...............................................150
Barbi Pilvre
Võrdõiguslikkuse poliitikate rakendamise võimalikkusest meedias ......................160
Barbi Pilvre
Naised ja mehed Eesti kodanikuühiskonnas .....................................................163
Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz
Naisorganisatsioonid ja soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamine ...............172
Reet Laja
Eesti võrdõiguslikkuse teel: kokkuvõte .............................................................180
Ülle-Marike Papp
Järelsõna asemel ...........................................................................................195
Kadi Viik