Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond

Kokku: 278 | Näitan: 221-240

Välja antudPealkiriAutor(id), Väljaandja/tellija
2007 Riigi tegevus tööõnnetuste vähendamiselRiigikontroll
2007 Kontoritöötajate terviseriskid seoses töökeskkonna ja töötingimustegaHrenov G; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
2007 Laste väärkohtlemise esinemine Tartu koolides hariduslike erivajadustega lasteleBunder S; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
2007 Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele Tallinna linnasOrru, Hans; Tartu Ülikool
2007 Children's fears and coping strategies: a comparative perspectiveTaimalu M; Tartu Ülikool: Haridusteaduskond
2007 Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring. 2005/2006 õppeaastaAasvee K; Poolakese A; Minossenko A; Kurbatova A; Tervise Arengu Instituut
2007 Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009Sotsiaalministeerium
2007 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030Keskkonnaministeerium
2007 Riiklik vähistrateegia aastateks 2007-2015Sotsiaalministeerium
2006 Kiirgus, inimesed ja keskkond: ülevaade ioniseerivast kiirgusest, selle mõjudest, kasutamisest ja ohutu kasutamise tagamise meetmetestKiirguskeskus; IAEA
2006 Radoon radooniohtlike alade lasteasutustesPesur E; Tallinna Ülikool: Keskkonnakorralduse õppetool
2006 Sisekliima uuring koolidesTervisekaitseinspektsioon
2006 Tööinspektsiooni 2005. aasta aruanneTööinspektsioon
2006 Health, safety and environment - responsible care programm in EstoniaKoitjärv M; Tallinna Tehnikaülikool: Ärikorralduse instituut
2006 Eesti õdede töökeskkond ja motivatsioonitegurid: mõju tervishoiutöötajate töömotivatsioonile, tulemuslikkusele, migratsioonile ning võimalikud poliitikavalikud. LühianalüüsAaviksoo A; Läänelaid S; Hinno S; Poliitikauuringute Keskus Praxis
2006 Haiglate töökeskkonna, töö iseloomu ja töökorralduse mõju õendus- ja hoolduspersonali terviseleHermlin Özekinci H; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
2006 Peresuhete seosed alkoholi tarbimise, riskeeriva liikluskäitumise, impulsiivsuse ja elamustejanugaKurrikoff T; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
2006 Tervisekaitse 2005Tervisekaitseinspektsioon
2006 Tartu ja Tallinna Meditsiinikooli töötajate töökeskkondVahur K; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
2006 Tartu linna kohviku- ja baaritöötajate terviseriskid seoses müra ja tubakasuitsugaNurme M; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut

Kokku: 278 | Näitan: 221-240