Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond

Kokku: 275 | Näitan: 161-180

Välja antudPealkiriAutor(id), Väljaandja/tellija
2009 2004.- 2008. a laste- ja täiskasvanute hoolekandeasutuste, noortelaagrite ja kooli- ja koolieelsete lasteasutuste terviseohutuse valdkonna lühiiseloomustusSossulina N; Tervisekaitseinspektsioon
2009 Twinning Projects Final Report: Implementation of the new bathing water directive 2006/7/EC in EstoniaEuropean Commission
2009 Twinning Project Final Report: Reducing the Health Risks from algal toxins in drinking and bathing watersSchmidt W; Ruut J; European Commission
2009 Vee kvaliteet ühisveevarustuses kasutatavates põhjaveekihtides Tartu regioonis ning sellega kaasnevate probleemide analüüsKiidjärv K; Tallinna Tehnikaülikool: keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool
2009 Koolieelsete lasteasutuste tervistedendav keskkond. PilootuuringTervisekaitseinspektsioon
2009 Rahvuste Tallinn. Statistilis-sotsioloogiline ülevaadeRaitviir T; Kilemit L; Eesti Avatud Ühiskonna Instituut; Tallinna Linnavalitsus
2009 Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste töötajate psühhosotsiaalne tervisTallinna Tehnikaülikool: tööstuspsühholoogia instituut; Tallinna Linnavalitsus
2009 Allergiahaigustega seotud tegurid 5-8aastastel Tallinna lastelAnnus T; Rahu K; Riikjärv MA; Eesti Arst
2009 Chronic Traffic-Induced PM Exposure and Self-Reported Respiratory and Cardiovascular Health in the RHINE Tartu CohortForsberg B; Kaasik M; Jõgi R; Orru H; International Journal of Environmental Research and Public Health
2009 Exposure to high fluoride drinking water and risk of dental fluorosis in EstoniaIndermitte E; Saava A; Karro E; International Journal of Environmental Research and Public Health
2009 2008. aasta töökeskkonna ülevaadeTööinspektsioon
2009 Health impact assessment of particulate pollution in Tallinn using spatial resolution and modeling techniquesOrru H; Teinemaa E; Lai T; Tamm T; Kaasik M; Kimmel V; Kangur K; Merisalu E; Forsberg B; Environmental Health
2009 Health impact assessment in case of biofuel peat- Co-use of environmental scenarios and exposure-response functionsOrru H; Kaasik M; Merisalu E; Forsberg B; Biomass&Bioenergy
2009 Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped. KogumikKäärats E; Talur M; Sotsiaalministeerium
2009 Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2000-2008Sotsiaalministeerium
2009 Üldhariduskoolide õpetajate töökoormus ning tervisekäitumineJaakson K; Tallinna Ülikool: Terviseteaduste ja Spordi Instituut
2009 Infektsionisti külastavate HIV-i nakatunute elukvaliteet ning HIV- nakkusega seotud stigma ja diskrimineerimine EestisLõhmus L; Murd M; Trummal A; Loit H-M; Rüütel K; Tervise Arengu Instituut
2009 Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumine. 2005/2006 õppeaasta uuringu raportAasvee K; Streimann K; Karelson K; Oja L; Trummal A; Tervise Arengu Instituut
2009 Töökeskkonna riskide vähendamise võimalused Eestis lähtudes OSHA Euroopa Ühenduse strateegia põhieesmärkidest aastateks 2007-2012Tarmas G; Tallinna Tehnikaülikool: Matemaatika-loodusteaduskond
2009 Workplace assessment: determination of hazards profile using a flexible risk assessment methodReinhold K; Tallinna Tehnikaülikool: Keemiatehnika instituut

Kokku: 275 | Näitan: 161-180