Pealkiri: 

Majanduslikud argumendid tervisealase ebavõrdsuse ilmingute sotsiaalsete teguritega tegelemiseks

Väljaandja/tellija: Projekt DETERMINE
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervisepoliitika, majandus, ebavõrdsus
Välja antud: 2009
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
DETERMINE2009.pdf172.83 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: DETERMINE on ELi konsortsium tervist mõjutavate sotsiaalmajanduslike teguritega tegelemiseks. Projekti
DETERMINE üldine eesmärk on saavutada kõikide poliitikavaldkondade otsusetegijate seas suurem
teadlikkus ning suutlikkus arvestada ja tugevdada tervise ning teiste valdkondade vahelist koostööd.
DETERMINE koosneb seitsmest vastastikku täiendavast ent eraldiseisvast tööpaketist. Antud
töödokument võtab kokku viienda tööpaketi teise tegevusaasta. See uurib, kas ja kuidas kasutatakse
meetmete toetamiseks ELi tasandil ning 12 riigis ja regioonis üle Euroopa majanduslikke argumente.
Elanikkonna tasandil tervisesse investeerimiseks on tugevaid majanduslikke argumente ning majanduslikult
hakatakse tunnistama tervisealase ebavõrdsuse ilmingute vähendamise eeliseid. Lisaks on märgiks
tähelepanust tervisealase ebavõrdsuse ilmingutele ELi tasandil Euroopa Komisjoni teatis "Solidaarsus
tervises: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus".
Siin esitatud tõendusmaterjal sillutab teed edaspidisteks uuringuteks ELi ja liikmesriikide tasandil, et
majanduslikult analüüsida tervist mõjutavatele sotsiaalsetele teguritele suunatud poliitikate tervisemõjusid.
Taoline töö võib aidata hankida lisatõendeid, millega toetada argumenti, et sihtotstarbelised investeeringud
tervisealase ebavõrdsuse ilmingutega tegelemiseks tervist mõjutavatele sotsiaalsete teguritele suunatud
meetmete kaudu on kulutõhusamad kui tervisealase ebavõrdsuse ilmingute tagajärgede eest maksmine.